logo
ERASMUS OFİSİ
KA171 Personel Seçim Kriterleri

KA171 Personel Hareketliliği kapsamında uygulanan seçim kriterleri aşağıda gibidir:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 20 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.


Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

20

Programdan 2014-2015 akademik yılından itibaren faydalanma sayısı

İlk kez faydalanıyor olmak

+20

Bir kez faydalanmış olmak

+5

İki veya daha fazla faydalanmış olmak

+0

Engelli Personel*

+10

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10

Birinci ve ikinci derece akrabaları veya kendileri, depremden etkilenen 10 ilde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına çalışan personel***

+10

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olmak.

+5

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürütüğünüz bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen Erasmus+/FreeMover değişim öğrencisi olması

+5

Daha önce Erasmus+ Hareketliliğine katılma hakkı kazanmış olmasına ragmen Erasmus+ Komisyonuna hiçbir mazeret göstermeden feragat etmiş olmak

-5 (taban puandan çıkartılır)

KA171 Proje önerisinde bulunmuş olmak (başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için)

+40

*Engelli personel (Durumlarını Engel Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

** 12/4/199 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler ”in eş ve çocukları ile, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvuru esnasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.Not: Her hareketlilik çeşidi kendi içinden değerlendirilir. Adayın öğrenci hareketliliğinden faydalanmış olması personel hareketliliğini ya da personel hareketliliğinden faydalanmış olması öğrenci hareketliliğini etkilemez.


Puanların eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler göz önüne alınır.

1.     Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

2.     BTÜ’de hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik tanınır.


Ön Değerlendirme-Nihai Değerlendirme

Ön Değerlendirme listesi BTÜ Erasmus ofisinin web sayfasında yayınlanacak olup, öncesinde telefon ya da e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Listenin yayınlandığı tarihten itibaren, ilanda belirtilen süre zarfınca itiraz süresi mevcuttur. Bu süreçte personelin dilekçe ile Erasmus Ofisi’ne başvuru yapması gerekmektedir. İtirazlar incelendikten sonra başvuru takvimi uyarınca Nihai Değerlendirme listesi yayınlanacaktır.