logo
ERASMUS OFİSİ
KA131 Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında seçim kriterleri aşağıdaki gibidir:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 20 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.


Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

20 puan

Programdan 2014-2015 akademik yılından itibaren faydalanma sayısı

İlk kez faydalanıyor olmak

+20

Bir kez faydalanmış olmak

+5

İki veya daha fazla faydalanmış olmak

0

Engelli Personel*

+10

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10

Lisans Mezunu

+5

Lisansüstü Mezunu ya da Öğrenci Olmak

+10

YDS/YÖKDİL ya da geçerliliği olan herhangi bir yabancı dil belgesi (Belgenin ibrazı zorunludur).

+5

Daha önce Erasmus+ Hareketliliğine katılma hakkı kazanmış olmasına ragmen Erasmus+ Komisyonuna hiçbir mazeret göstermeden feragat etmiş olmak

-5(taban puandan çıkartılır)

Karşı Kurumdan alınmış Kabul mektubuyla (Acceptance/Invitation Letter) başvurmak

+10

İdari Personel Olmak (Akademik ünvana sahip olmayan personel)

+5

Hizmet Süresine Göre Puan

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 12-36 ay olan personel

+5

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 36-60 ay olan personel

+6

Başvuru tarihi itibari ile BTÜ hizmet süresi 60 ay ve üzeri olan personel

+7


*Engelli personel (Durumlarını Engel Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.

** 12/4/199 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler ”in eş ve çocukları ile, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvuru esnasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.


Not: Her hareketlilik çeşidi kendi içinden değerlendirilir. Adayın öğrenci hareketliliğinden faydalanmış olması personel hareketliliğini ya da personel hareketliliğinden faydalanmış olması öğrenci hareketliliğini etkilemez.


Puanların eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler göz önüne alınır.

1.     Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

2.     BTÜ’de hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik tanınır.


Ön Değerlendirme-Nihai Değerlendirme

Ön Değerlendirme listesi BTÜ Erasmus ofisinin web sayfasında yayınlanacak olup, öncesinde telefon ya da e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Listenin yayınlandığı tarihten itibaren ilanda belirtilen süre zarfınca itiraz süresi mevcuttur. Bu süreçte personelin dilekçe ile Erasmus Ofisi’ne başvuru yapması gerekmektedir. İtirazlar incelendikten sonra başvuru takvimi uyarınca Nihai Değerlendirme listesi yayınlanacaktır.