logo
ERASMUS OFİSİ
Sıkça Sorulan Sorular (Öğrenim/Staj)

Öğrenim Hareketliliği kapsamında sıkça sorulan sorular (S.S.S.) ve cevapları aşağıda verilmektedir.
Personel Hareketliliği ile ilgili diğer konuları sayfamızdaki personel hareketliliği sekmesinden öğrenebilirsiniz.


Hızlı Bağlantılar:


Amaç        Anlaşmalar         Başvuru Süreçleri         Hibeler/Harçlar         İMEP (SEP)         Krediler        


Oryantasyon         Nasıl Seçilirim         Sınavlar         Staj         Süreç         Vize

Erasmus Programı ve Amacı


Erasmus programı nedir?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469–1536) almıştır.


Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.


Erasmus Programı Ne Değildir?

 • Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
 • Erasmus programı bir "burs" programı değildir.
 • Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
 • Erasmus programı bir ‘’araştırma’’ programı değildir.


Erasmus Öğrenci Beyannamesi nedir?

Erasmus Öğrenci Beyannamesi , Erasmus Programı kapsamında öğrencilere hak ve yükümlülüklerini belirten belgedir ve Erasmus Programını kapsayan tüm ülkelerde geçerlidir.Başvurular ve Seçilme Süreci...


Erasmus başvuru ilanları ne zaman yapılacaktır?

Erasmus başvuru ilanları her akademik dönemin ilk haftalarında https://erasmus.btu.edu.tr sayfasından ilan edilecektir. Kontenjanların dolmaması durumunda birden fazla ilana çıkılabilecektir ve https://erasmus.btu.edu.tr sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca, ilanlar OBS üzerinden öğrencilerin kayıtlı e-posta adresleri ile paylaşılmaktadır.


Birden fazla ilana başvurulabilir mi?

Evet, farklı hareketlilik ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Öğrenim Hareketliliğini kazandığınız durumda başvuruda bulunduğunuz proje/sözleşme ilanındaki hibe miktarına tabi olacaksınız. İkinci ve sonraki hareketlilikten faydanlanma durumunda ise (hibeli veya hibesiz) eksi puan uygulanmaktadır. Hareketlilikten faydalanma şartları ve puanlama kriterleri ilanlardaki "ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR" başlığı altında verilmektedir.


Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

 • Her öğrenci yüksek öğrenim süresi boyunca hibeli olarak sadece 1 KEZ Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden, 1 KEZ de Staj Hareketliliğinden faydalanabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim/staj hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten yararlanabilir.
 • Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.
 • Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.
 • Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.
 • En az 3 ay en fazla 12 ay için değişime gidilebilir.
 • Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 ya da 58/100 olmalıdır.
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 ya da 65/100 olmalıdır.
 • Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için % 50 Akademik başarı , % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.


Programdan yararlanmak için ne yapılması gerekir?

Erasmus Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir ikili anlaşmanın (Bilateral Aggrement) bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.


İstediğim Bölüm/Üniversite ile İkili Anlaşma yoksa ne yapmalıyım?:

 • İlgi duyduğunuz yurtdışındaki kurumun Bölüm/ABD Erasmus Koordinatörü ile iletişime geçebilir, Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.
 • Olumlu yanıt alınması durumunda Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü ile iletişime geçeniz;
 • Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü Erasmus Ofisi ile iletişime geçerek İkili Anlaşma sağlanması yönünde gerekli temasları kuracaktır.
 • İkili Anlaşma sağlanması durumunda erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak olan hareketlilik ilanlarına başvurabilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.


Staj Hareketliliği kapsamında İkili Anlaşmanın olması şart mıdır?:

Staj Hareketliliği için İkili Anlaşma şartı aranmamaktadır.

 • erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak hareketlilik ilanlarını inceleyebilirsiniz;
 • Staj Hareketliliğinden faydalanmak istiyorsanız yurtdışındaki bir firma/kurumdan kabul mektubu almanız gerekmektedir. Kabul mektubu almaksızın Staj Hareketliliğine başvuru yapmanız mümkün değildir.

Staj Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.


İlanlarda geçen "KA131 Programı 2021 Sözleşmesi" veya "KA103 Programı 2020 Sözleşmesi" gibi ifadeler ne anlama gelmektedir?

KA1 (Key Action 1) ifadesi Erasmus+ Programının üç Ana Eylem programlarından biri olan "Bireylerin Öğrenme Hareketliliği" programını ifade etmektedir. KA103 ve KA131 projeleri Öğrenim Hareketliliği projeleridir ve bütçeleri Türkiye Ulusal Ajansı (UA) tarafından belirlenmektedir. Her bir proje için her yıl (=sözleşme yılı) bütçe belirlenmektedir. Kontenjanlar ise bu proje bütçelerine göre belirlenmektedir.


Hareketlilik ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Proje ve sözleşme yılına bağlı olarak hareketliliğin hangi akademik dönemde yapılması gerektiği ilanda belirtilmektedir.


KA103 ve KA131 Öğrenim Hareketlilikleri arasındaki fark nedir?

KA103 kodlu ilanlar 2014-2021 Erasmus Beyannamesi kapsamında yapılan Öğrenim Hareketliliği projeleri olup, KA131 kodlu ilanlar ise 2021-2027 Erasmus Beyannamesi kapsamında gerçekleşen Öğrenim Hareketliliği projeleridir. Aralarındaki en önemli fark hibe miktarları olacaktır. Hibe miktarları her zaman olduğu gibi ilanlarda "HİBELER" başlığı altında belirtilmektedir.Partner Kurum, İkili Anlaşmalar...


Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?

Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus Programı çerçevesinde İkili Anlaşma (Bilateral Aggrement) vasıtasıyla eşleşmiş yabancı bir yüksek öğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus değişim öğrencisi olmanız mümkün değildir.


İstediğim Bölüm/Üniversite ile İkili Anlaşma yoksa ne yapmalıyım?:

 • İlgi duyduğunuz yurtdışındaki kurumun Bölüm/ABD Erasmus Koordinatörü ile iletişime geçebilir, Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.
 • Olumlu yanıt alınması durumunda Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü ile iletişime geçeniz;
 • Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü Erasmus Ofisi ile iletişime geçerek İkili Anlaşma sağlanması yönünde gerekli temasları kuracaktır.
 • İkili Anlaşma sağlanması durumunda erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak olan hareketlilik ilanlarına başvurabilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.


Staj Hareketliliği kapsamında İkili Anlaşmanın olması şart mıdır?:

Staj Hareketliliği için İkili Anlaşma şartı aranmamaktadır.

 • erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak hareketlilik ilanlarını inceleyebilirsiniz;
 • Staj Hareketliliğinden faydalanmak istiyorsanız yurtdışındaki bir firma/kurumdan kabul mektubu almanız gerekmektedir. Kabul mektubu almaksızın Staj Hareketliliğine başvuru yapmanız mümkün değildir.

Staj Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.

İstediğim Bölüm/Üniversite ile İkili Anlaşma yoksa ne yapmalıyım?

Öğrenim hareketliliği kapsamında yurtdışında ilgilendiğiniz bir Bölüm var ve ikili anlaşmalar listesinde yer almıyorsa aşağıdaki adımları takip etmeniz önerilir:

 • İlgi duyduğunuz yurtdışındaki kurumun Bölüm/ABD Erasmus Koordinatörü ile iletişime geçebilir, Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.
 • Olumlu yanıt alınması durumunda Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü ile iletişime geçeniz;
 • Bölümünüzün/ABD Erasmus+ Koordinatörü Erasmus Ofisi ile iletişime geçerek İkili Anlaşma sağlanması yönünde gerekli temasları kuracaktır.
 • İkili Anlaşma sağlanması durumunda erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak olan hareketlilik ilanlarına başvurabilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.Erasmus Hibesi, Harçlar...


Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus programı Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya için yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.


Erasmus hibesinin tamamı hangi hallerde ödenmez?

 • Değişimden dönerken eksik evrak getirmesi,
 • Almış olduğu derslerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek (dersin ödevini yapmamak, sınavlarına girmemek gibi),
 • Başarısızlık.


Aynı akademik yıl içinde bir dönem hibeli bir dönem hibesiz Erasmus değişim öğrencisi olabilir miyim?

Evet. Seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kurumuna "Hibesiz Erasmus" değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz.


Türkiye'de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?

Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.


Erasmus fonundan para almadan da "Erasmus öğrencisi" statüsüne sahip olunabilir mi?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’ değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz.


Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım kartı ücreti olabilir.Sınavlar, Dersler, Kredi Puanları...


Erasmus sınavı nedir?

"Erasmus sınavı" adında tanımlı bir sınav yoktur. Başvuruda bulunan ve kabul edilenler İngilizce Dil Tespit Sınavına tabi tutulacaklardır.
Akademik Genel Not Ortalaması (100 üzerinden AGNO) ve Dil puanlarının ortalaması alınır ve "Erasmus Puanı" oluşturulur. Önceden Erasmus hareketliliğine katılma, hareketliliği tamamlamama gibi durumlardan dolayı Erasmus puanına eksi puan uygulanabilir (ilanda belirtilmiştir). Sonuç sıralaması Erasmus Puanına göre belirlenir. Sonuçlara göre asıllar ve yedekler belirlenir. Sonuçlar erasmus.btu.edu.tr sayfasından ilan edilir.


Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı? Aldığım dersler tanınacak mı?

Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı ikili anlaşmada belirtilmiş olacağından bu konuda belirli bir standart yoktur. Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 2 yarıyıl için ise 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümleri ile ilgili işlemler bölümün akademik koordinatörü tarafından gerçekleştirilir.


Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

1(bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1(bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30 AKTS ve sadece 3 ay değişime giden öğrenci ise 20 AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.


Gidilen kurumda sınavlar nasıl olacak?

Aksi kurumlararası anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır.Staj, İMEP(SEP)...


Erasmus Staj Hareketliliğini İMEP(eski SEP) dersime saydırabilir miyim?

Hayır. İMEP (eski SEP) dersi kapsamında yerine getirilmesi gereken şartlar farklı olduğundan dolayı Erasmus Stajını İMEP dersine saydıramazsınız.


Erasmus+ Programı kapsamında Staj Hareketliliğinden faydalanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Staj Hareketliliği için İkili Anlaşma şartı aranmamaktadır.

 • erasmus.btu.edu.tr sayfasından duyurulacak hareketlilik ilanlarını inceleyebilirsiniz;
 • Staj Hareketliliğinden faydalanmak istiyorsanız yurtdışındaki bir firma/kurumdan kabul mektubu almanız gerekmektedir. Kabul mektubu almaksızın Staj Hareketliliğine başvuru yapmanız mümkün değildir.

Staj Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız takdirde yapılması gerekenleri öğrenmek için: tıklayınız.Vize, Oryantasyon,...


Vize prosedürleri nelerdir?

Değişime gidecek tüm öğrencilerin eğitim vizesi alması ve ilgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol etmesi gerekmektedir.


Oryantasyon programı neden önemli?

Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.


Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacak mıyım?

Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Erasmus koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye' den ayrılmadan önce değişime gideceğiniz üniversite tarafından gönderilecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir.