logo
ERASMUS OFİSİ
Kağıtsız Erasmus - EWP

Kağıtsız Erasmus Projesi Nedir?


Avrupa Komisyonu, 2021 yılından itibaren Erasmus+ kapsamında gerçekleşecek hareketlerin "Kağıtsız Erasmus Ağı" (EWP Network) ve "Erasmus Dashboard" üzerinden paylaşılmasını zorunlu tutacağını ilan etmiştir. "Kağıtsız Erasmus" ağı sayesinde Erasmus+ hareketleri takip edilebilecek ve ilgili veriler güvenli bir şekilde Yükseköğretim Kurumları arasında paylaşılabilecektir.

"Kağıtsız Erasmus" ağının Yükseköğretim Kurumları tarafından kullanılması aşağıdaki takvime göre zorunlu hale gelecektir:
 • 2021: Öğrenim anlaşmalarının çevrim içi yönetilmesi.
 • 2022: Kurumlararası anlaşmaların yönetilmesi.
 • 2023: Öğrenci hareketliliği ile ilgili öğrenci kabullerinin ve transkriptlerin paylaşılması.
 "Kağıtsız Erasmus Projesi" güvenli veri alışverişini elektronik olarak sağlamayı hedeflemektedir. En önemli faydalarından biri  Yükseköğretim Kurumlarındaki kağıt tabanlı iş akışını azaltacak olmasıdır.
 
"Kağıtsız Erasmus Projesinin" en önemli getirileri:
 • Daha kapsayıcı ve katılımcı,
 • Daha az bürokratik süreçler,
 • Daha kolay erişim,
 • Daha fazla veri güvenliği,
 • Daha çevreci.
 

Bursa Teknik Üniversitesi personeli ve öğrencileri açısından Kağıtsız Erasmus projesi hangi değişiklikleri beraberinde getirecektir?


 • Çevrim içi Öğrenim Anlaşması
2021 Erasmus+ sözleşmesi ile beraber öğrenim anlaşmaları "Kağıtsız Eramus Ağı" üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
2021 sözleşmesi kapsamında hareketlilikte bulunacak olan BTÜ öğrencileri öğrenim anlaşmalarını OLA (Online Learning Agreement) sistemi üzerinden doldurabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.
 
 • Erasmus+ App
Erasmus+ öğrencileri ECHE anlaşmaları bulunan Yükseköğretim Kurumları hakkındaki bilgilere tek bir portaldan (Erasmus+ App) ulaşabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler tecrübelerini uygulama üzerinden paylaşabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.
 
 • MyAcademicID
MyAcademicID, Avrupa'daki Yükseköğretim Kurumları arasında güvenli ve kesintisiz veri alışverişini sağlamak amacıyla kurulan bir dijital servistir. MyAcademicID ile öğrenciler Erasmus+ App ve Online Learning Agreement (OLA) gibi hizmetlere tek bir oturum ile kolayca erişim sağlayabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.
 
 • Gösterge Tablosu (Dashboard)
Bölüm Koordinatörleri, öğrencilerin OLA sistemi üzerinden hazırladıkları ve onayladıkları çevrim içi öğrenim sözleşmesini ("Online Learning Agreement") Erasmus Dashboard (https://ewp-dshboard.eu) üzerinden takip edebilecek, onaylayabilecek veya reddedebileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.
 
 
Kağıtsız Erasmus Projesi hakkında daha fazla bilgi için https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.