logo
ERASMUS OFİSİ
Erasmus Bölüm/ABD Koordinatörleri

Koordinatör iletişim bilgileri için isim üzerine tıklayınız. Ders ayrıntıları içn Program üzerine tıklayınız.


Click on Coordinator name for contact info. Click on Program for course details.


 

KURUM (Institution)

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Murat ÖZEN

Erasmus+ Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Institutional Coordinator

 

 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (Graduate Education Institute)

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Volkan ALTUNTAŞ

 • Akıllı Sistemler Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Intelligent Systems Technology Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Volkan ALTUNTAŞ

 • Bilgisayar Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Computer Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Çağatay TAŞDEMİR

 • Biyokompozit Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Biocomposite Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Emel TAMAHKAR IRMAK

 • Biyomühendislik ABD: YL - Dokt.
 • Bioengineering Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Aslıhan KAZAN

 • Biyoteknoloji ABD: YL - Dokt.
 • Biotechnology Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Samet ÖZTÜRK

 • Çevre Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Environmental Engineering Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ayetül GELEN

 • Elektrik-Elektronik Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Electrical Electronical Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Koray ALTUN

 • Endüstri Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Industrial Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Tayfun TANBAY

 • Enerji Sistemleri Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Energy Systems Engineering Program: MSc - PhD

Doç. Dr. 

Assoc. Prof. Dr.

Mehmet BÜYÜKYILDIZ

Doç. Dr. 

Assoc. Prof. Dr.

Furkan Türker SARICAOĞLU

 • Gıda Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Food Engineering Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Nurten AKGÜN TANBAY

 • İnşaat Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Civil Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Bekir ÖZKAN

 • İşletme ABD: YL - Dokt.
 • Business Adm. Progrm: MA - PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Salih PARLAK

 • Kent Ormancılığı ABD: YL - Dokt.
 • Urban Forestry Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Arzu TAYLAN SUSAN

 • Kentsel Tasarım ABD: YL - Dokt.
 • Urban Design Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ömür ARAS

 • Kimya Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Chemical Engineering Program: MSc - PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Mustafa ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Doruk Erdem YUNUS

 • Makine Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Mechanical Engineering Program: MSc - PhD

Arş. Gör. Dr.

Bahar ARSLAN ALVEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Selma YILMAZYILDIZ KAYAARMA

 • Mekatronik Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Mechatronics Engineering Program: MSc - PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr

Ayşe KALEMTAŞ

 • Metalurji ve Malzeme Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Metallurgical & Materials Eng. Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Çağatay TAŞDEMİR

 • Orman Endüstri Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Forest Industry Engineering Program: MSc - PhD

Prof. Dr.

Temel SARIYILDIZ

 • Orman Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Orman Müh. ABD (İngilizce): YL - Dokt.
 • Forest Engineering Program: MSc – PhD
 • Forest Engineering Program (English Program): MSc – PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr

Mahmut Ali ERMEYDAN

 • Orman Ürünleri ABD: YL - Dokt.
 • Orman Ürünleri ABD (İngilizce): YL - Dokt.
 • Forest Products Program: MSc - PhD
 • Forest Products Program (English Program): MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Yalçın YILDIRIM

 • Peyzaj Mimarlığı ABD: YL - Dokt.
 • Landscape Architecture Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Meral AKKOYUN

 • Polimer Malzeme Müh. ABD: YL - Dokt.
 • Polymer Materials Eng. Program: MSc - PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr

Gazanfer ANLI

 • Psikoloji ABD: YL - Dokt.
 • Psychology Progam: MA - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ekber Şah AHMEDI

 • Sosyoloji ABD: YL - Dokt.
 • Sociology Program: MA - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Arzu TAYLAN SUSAN

 • Şehir Planlama ABD: YL - Dokt.
 • Urban Planning Program: MSc - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Engin KOÇ

 • Uluslararası Ekonomi Politikası ABD: YL - Dokt.
 • International Economic Policy: MA - PhD

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Engin KOÇ

 • Uluslararası İlişkiler ABD: YL - Dokt.
 • International Relations Program: MA -PhD

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr

Hüseyin ÇETİN

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD: YL - Dokt.
 • International Trade and Logistics Program: MA - PhD

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (School of Foreign Languages)

Öğr. Gör. Dr.

Lect.

Zeynep Selin Dürer

Yüksekokul Koordinatörü

School Coordinator

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Faculty of Engineering and Natural Sciences)

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Murat TÜREMİŞ

Fakülte Koordinatörü

Faculty Coordinator     

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Haydar ÖZKAN

Bilgisayar Müh.

Computer Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Emel TAMAHKAR IRMAK

Biyomühendislik

Bioengineering

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Samet ÖZTÜRK

Çevre Müh.

Environmental Engineering

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ayetül GELEN

Elektrik-Elektronik Müh.

Electrical-Electronics Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Koray ALTUN

Endüstri Müh.

Industrial Engineering Dep.

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Mehmet BÜYÜKYILDIZ

Fizik

Physics

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Ayşe Neslihan DÜNDAR

Gıda Müh.

Food Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Nurten AKGÜN TANBAY

İnşaat Müh.

Civil Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ömür ARAS

Kimya Müh.

Chemical Engineering Dep.

Doç. Dr.

Mustafa ÇİFTÇİ

Kimya

Chemistry Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Doruk Erdem YUNUS

Makine Müh.

Mechanical Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

 Bahar ARSLAN ALVEROĞLU

Matematik

Mathematics Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Selma YILMAZYILDIZ KAYAARMA

Mekatronik Müh.

Mechatronics Engineering

Doç. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Ayşe KALEMTAŞ

Metalurji ve Malzeme Müh.

Metallurgical and Materials Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Meral AKKOYUN

Polimer Malzeme Müh.

Polymer Materials Engineering Dep.

 

ORMAN FAKÜLTESİ (Faculty of Forestry)

Prof. Dr.

Temel SARIYILDIZ

Fakülte Koordinatörü

Faculty Coordinator

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Çağatay TAŞDEMİR

Orman Endüstri Müh.

Forest Industry Engineering Dep.

Prof. Dr.

Temel SARIYILDIZ

Orman Müh.

Forest Engineering Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Yalçın YILDIRIM

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture Dep.

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ (Faculty Architecture and Design)

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Arzu TAYLAN SUSAN

Fakülte Koordinatörü

Faculty Coordinator

Öğr. Gör.

Lect.

Özlem IKIZLER

Mimarlık

Architecture Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Duygu OKUMUŞ

Şehir ve Bölge Planlama

Urban and Regional Planning Dep.

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Faculty of Humanities and Social Sciences)

Doç. Dr. 

Assoc. Prof. Dr.

Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR

Fakülte Koordinatörü

Faculty Coordinator

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Mahmut Kadir İŞGÜVEN

İşletme

Business Management

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU 

Psikoloji

Psychology

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Ekber Şah AHMEDİ

Sosyoloji

Sociology Dep.

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Engin KOÇ

Uluslararası İlişkiler

International Relations Dep.

Dr. Öğr. Üyesi 

Asst. Prof. Dr

Tuğçe DANACI ÜNAL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

International Trade and Logistics Dep.

Dr. Öğr. Üyesi 

Asst. Prof. Dr

Göksel ÖZTÜRK

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

English Translation and Interpretation Dep.

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (Faculty of Maritime Studies)

Doç. Dr. 

Assoc. Prof. Dr.

Gökçe Çiçek CEYHUN

Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator

Dr. Öğr. Üyesi

Asst. Prof. Dr.

Naz YILMAZ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

Naval Architecture and Marine Engineering Dep.