logo
ERASMUS OFİSİ
Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter) 2021-2027


Bursa Teknik Üniversitesi Erasmus+ Projesi Bağlamında 2021-2027 Yılları Arasında Geçerli Olan Erasmus Charter for Higher Education Belgesini Almaya Hak Kazanmıştır

(Büyütmek için beyanname üzerine tıklayınız)


Üniversitemizin Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvurusu değerlendirmeden tam puan alarak ECHE belgesini 2021-2027 yıllarını kapsayacak şekilde almaya hak kazanmıştır. Erasmus+ Programı sayesinde Üniversitemiz uluslararası hareketlilik programları yanında bir çok farklı programlara katılım sağlama imkanı doğacaktır.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır:

  • Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
  • Yenilik ve İyi uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği (KA2)
  • Politika Reformuna Destek (KA3)
  • Jean Monnet
  • Spor Destekleri

Erasmus + Programı yeni dönem bütçesi (2021-2027) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından varılan anlaşma ile onaylanmıştır. 26 milyar Avro'nun üzerinde özel bir bütçe ile, yeni program yalnızca daha kapsayıcı ve yenilikçi değil, aynı zamanda daha dijital ve daha yeşil projeler imkan sağlayacaktır. Yeni program, Avrupa Üniversiteleri, Erasmus Akademileri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve DiscoverEU gibi yeni öncü girişimleri destekleyecektir.

2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanına ulaşmanın anahtarı olacak ve gelecekteki büyüme için eğitim, öğretim, gençlik ve spor sektörlerini harekete geçirecek ve Avrupalı öğrenciler ile gençler için birçok yeni fırsat sağlayacaktır.

 

Erasmus+ Programı Hakkında