logo
ERASMUS OFİSİ
Giden Personel Eğitim Alma (İstenilen Belgeler)

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personelinin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

  • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği.

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği.

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

 


EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE KATILABİLME ŞARTLARI


(1) Gidilecek kurumun EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumu veya eğitim merkezi, araştırma merkezi, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olmalıdır. 

(2) EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması.

(3) Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir).

(4) Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması. İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.

 


GİTMEDEN ÖNCE


Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

(1) Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Erasmus Başvuru Portalı üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır (turnaporatl.ua.gov.tr).

(2) Faaliyet Planının en az 2 çalışma günü ile en fazla 8 haftalık Eğitim Alma hareketliliğini kapsamalıdır. İş planı formu için: tıklayınız (form STT_1).

(3) Davet Mektubu.

(4) Ziraat Bankası Bursa Şubesi Vadesiz Avro (€ ) Hesap Cüzdanı Fotokopisi.

(5) Seyahat Sağlık Sigorta (Poliçe tarihleri seyahat tarihlerin kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.)

(6) Seyahat biletleri (Uçak, otobüs, tren, vb biletleri)

(7) Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan sözleşme (2 nüsha) (Ofis tarafından hazırlanacaktır).

(8) Banka dilekçesi (form STT_2) (2 nüsha).

(9) Görevlendirme onayı (seyahat günlerini içerecek şekilde).

ÖNEMLİ:

Tüm evrakları hareketlilikten en az 4 hafta önce teslim etmeniz gerekmektedir.

 


DÖNDÜKTEN SONRA


Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Erasmus Ofisi’ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

(1) Katılım Sertifikası (form STT_3) (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat eğitim alındığı belirtilmiş olmalı)

(2) Pasaport Kimlik Sayfası ve Giriş/Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi

(3) Ulaşım Faturaları ile birlikte Gidiş Dönüş Biletlerinin orjinali ve biniş kartları

(4) Beneficiary Module sisteminden e-mailinize gelecek olan Öğrenci Nihai Raporu (EU Survey)’nu elektronik ortamda doldurduktan sonra pdf çıktısını erasmus@btu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda Erasmus süreciniz tamamlanmış olacak ve ardından kalan hibe miktarı hesabınıza ödenecektir.


ÖNEMLİ:

Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Hareketliliğinin başlamasından en az 4 hafta evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız. Geriye kalan %20'lik dilim hareketliliğin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır.

Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrim içi AB anketini doldurmaları istenir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El kitabını inceleyebilirsiniz.