logo
ERASMUS OFİSİ
KA107 2020 Sözleşme Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrenim Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları (Gürcistan)


Erasmus+ KA107 2020 Sözleşmesi Öğrenim Hareketliliği ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.


Planlanan toplam hareketlilik sayısı : 1


Feragat süresi: 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar. Sonradan yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


Online başvuru yapmış olduğu halde, başvuru için gerekli minimum genel not ortalaması şartını sağlamayan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı ilanda açıklanmış olan barajın (65/100) altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamıştır. Diğer tüm öğrenciler % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe göre sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Ayrıca, bir önceki başvuru döneminde katılımcı olmaya hak kazandığı halde, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tanınan feragat etme süresi dâhilinde feragat etmeyip, daha sonra, mücbir bir sebebe dayanmaksızın feragat etmiş ve bu başvuru döneminde yeniden başvuru yapmış başvuru sahiplerinden de 10 puan düşülmüştür. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir.

Erasmus El Kitabında: "Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir." ibaresi yer aldığından yeterli AKTS’si olmayan öğrenci başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

Tüm bölümler için; Yabancı Dil (İngilizce) yerleştirmeye esas kabul edilebilir baraj 65 puan olarak dikkate alınmıştır. Yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri sıralamaya dâhil olmamıştır.

Karşı üniversitenin akademik takvimine uygun olarak tüm gerekli belgeler (Pasaport, vize, sağlık sigortası, Öğrenim Anlaşması vb.) zamanında ve eksiksiz teslim edilmediği takdirde öğrenci hakkını kaybedecektir.

Bu başvuruların ön değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Feragat dilekçeleri erasmus@btu.edu.tr e-posta adresine 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır.

Feragat Dilekçesi için tıklayınız.

Feragat süresi: 30 Kasım 2022 Çarşamba saat 15.00'a kadar.

Not: Asil statüsünde bulunan adayın 30 Kasım Çarşamba saat 15.00'a kadar  Dış İlişkiler Ofisine şahsen gelmesi gerekmektedir.23 Kasım 2022